close
تبلیغات در اینترنت
شعرهای طنز | شعر طنز | شعر خنده دار|شعر جدید طنز | شعر جدید خنده دار | اشعار طنز | اشعار خنده دار
loading...

.

.

 مردها کاین گریه در فقدان همســــــــر می کنند


بعد مرگ همســـــــر خود ، خاک بر سر می کنند !
 
خاک گورش را به کیسه ، سوی منزل مـــی برند !


دشت داغ سینــه ی خـــــود ، لاله پرور می کنند
 
چون مجانین ! خیره بر دیوار و بر در مــی شوند


خاک زیر پای خود ، از گریه ، هــــی ! تر می کنند
 
روز و شب با عکــس او ، پیوسته صحبت می کنند


دیده را از خون دل ، دریای احمـــــر مــــی کنند !
 
در میان گریه هاشان ، یک نظر ! با قصد خیـــــر !!


بر رخ ناهیـد و مینـــــا و صنــــــوبر می کنند !
 
بعدِ چنـــدی کز وفات جانگــــــداز ! او گذشـــت


بابت تسلیّت خــود ! فکـــر دیگـــــر مـــی کنند
 
دلبری چون قرص ماه و خوشگل و کم سن و سال


جانشیـــــن بی بدیل یار و همســــــر می کنند
 
کــج نینـدیشید !! فکــر همســــــر دیگر نیَند !


از برای بچه هاشان ، فکر مـــادر مـــی کنن!

.

.

 

.

یک شتر همراه گاو و گوسفند


عازم صحرا شده تا بچرند


بوته ای دیدند آنجا از علف


سوی آن رفتند با شورو شعف


شد بپا دعوا میان آن سه تن


هر یکی می گفت بوته مال من


حرفشان این شد در آن ماجرا


بوته باشد ازبرای پیرما


زیرکی کردو بگفتا گوسفند


نیست یادم که تولد سال چند


گوسفندی را خداوند از کرم


داد ابراهیم آن رسول محترم


من همانم عمر من گشته دراز


فاش کردم تاشوم من چاره ساز


گاو گفتا سن من بالاتر است


حرف حق از هر کلامی بهتر است


من سوار کشتی نوح نبی


بوده ام درآن زمان چندین شبی


سن من باشد کنون چندین هزار


پیرتر از من ندیده این دیار


تا شنید اشتر دروغ بی شمار


بوته را خورد و بگفتا الفرار

.

.