close
تبلیغات در اینترنت
اس ام اس های خداوند | اس ام اس جدید خداوند | اس ام اس خداوند | اس ام اس خدا | پیامک های خداوند
loading...

.

.

قرآن


به نام خداوند بخشنده مهربان، نزدیک است که آسمان ها از فرازشان بشکافند و فرشتگان

سبح و حمد پروردگارشان میکنند و برای کسانی که در زمین هستند استغفار میخواهند آگاه

باشید خدا غفور رحیم است (شوری)

.

.